TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk

 

Zelený bod

 


Stredisko cintoríny TEZAS, spol. s r.o. má v správe cintoríny mesta Prievidza. Územné obvody v ktorých sa zosnulý ukladajú na jednotlivé pohrebiská sú určené mestkým úradom podľa miestnych častí - hlavný cintorín Prievidza a miestne cintoríny Veľká Lehôtka, Hradec a Malá Lehôtka.

 

Pohrebné služby

  • prevoz zosnulého na miesto obradu alebo kremácie
  • uloženie zosnulého v chladiacom zariadení
  • prepožičiavanie obradnej siene, výzdoba a zabezpečenie hudby
  • zabezpečenie vencov, kytíc a ich vystavenie
  • zabezpečenie pochovania do hrobu, hrobky, uložením urny v urnovom háji, príp. vsypanie popola na vsypovú lúčku

Cintorínske služby

  • úprava hrobu s navážškou
  • služby spojené s údržbou hrobov a úpravou okolia
  • zabezpečenie výsadby kvetov na hroby
  • zabezpečenie výsadby a údržby v urnovom háji

 

 


Zelená linka

046 - 5423873

 

TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk .:. © 2007-2013 TK