TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk

 

Zelený bod

 


ÚvodVerejnoprospešné služby v ich základných činnostiach - čistenie mesta, záhradnícke práce a odvoz odpadkov boli založené 1.7.1953 pod názvom Združené služby mesta Prievidza, verejnoprospešné služby. Vývoj mesta, jeho rozvoj do sídlištných aglomerácií a výstavba, neustále zvyšovali požiadavky na rozširovanie verejnoprospešných služieb. V roku 1964 bol daný podnet pre zradenie samostatnej organizácie pre zabezpečovanie verejnoprostpešných prác a dňom 15.augusta 1964, po prvýkrát v histórii začala bývalá mestská organizácia činnosť pod názvom Technické služby mesta Prievidza v činnostiach - čistenie mesta, oprava a údržba mestských zariadení, prevádzka mestskej skládky, zakladanie a údržba mestskej zelene, údržba verejného svetlenia, údržba mestských komunikácií a zimná údržba. Neustálym rozvojom mesta však narastali požiadavky na zvyšovanie výkonnosti a najmä rozširovanie verejnoprospešných služieb. V roku 1975 sa udiala rozhodujúca zmena organizácie, a to premenovaním na Technické a záhradnícke služby mesta Prievidza. V roku 1991 uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bola schválená zriaďovacia listina a štatút vo forme príspevkovej organizácie TEZAS Prievidza. Zároveň sa v tomto roku organizácia rozšírila a to delimitáciou športových a rekreačných zariadení, nachádzajúcich sa na území mesta.
Obchodná spoločnosť TEZAS, spol. s r.o. existuje od roku 1997. V súčasnosti poskytujeme široké spektrum služieb nielen pre mesto ale aj pre firmy a súkromné osoby. Bližšie informácie o našich činnostiach získate na našich stránkach.
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

konatelia spoločnosti

 


Zelená linka

046 - 5423873

 

TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, 046 - 542 28 11, tezas@tezas.sk .:. © 2007-2013 TK